Září 2020

Seznam daní - září 2020


 • spotřební daňsplatnost daně za červenec 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

 • daň z příjmůčtvrtletní záloha na daň

 • daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 • spotřební daňsplatnost daně za červenec 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

 • daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za srpen 2020

 • daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za srpen 2020

 • daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za srpen 2020

 • energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2020

 • spotřební daňdaňové přiznání za srpen 2020

 • spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2020 (pokud vznikl nárok)

 • daň z přidané hodnotyžádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH

 • daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2020